Desenvolupament i implantació del Pla Nacional d’Eficiència Energètica d’Argentina

Insfraestructures de recerca a l’àrea de l’Antic Mercat del Peix

Projecte europeu CESBA-MED Ciutats Mediterrànies Sostenibles

Procés de participació i de treball per a la definició del model metropolità d’escoles NZEB

Ajuntament de Barcelona: Projectes pel clima

Projectes ENERSI i ENERPATH sobre recerca en sistemes d’integració de dades d’eficiència energètica

Projecte europeu RELS: eficiència energètica en la rehabilitació d’habitatges

SENDA, eina d’ajuda al disseny i avaluació ambiental d’àtics d’obra nova

Estratègies i accions de millora ambientals en el procés de rehabilitació integral d’estacions de metro

Proposta de recerca sobre criteris de planificació, programació, disseny arquitectònic i factors de sostenibilitat dels centres d’allotjament d’empreses de referència “Vivarium”

Projecte VALTEC 09-2-0032-00: nou procediment per al traçat ocult d’instal·lacions cablejades

Projecte europeu Marie (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement)

Façana fb720: Informe sobre l’anàlisi del cicle de vida dels materials

Projecte RÉPENER: control i millora de l’eficiència energètica a l’edificació mitjançant l’ús de repositoris

Aïllament tèrmic natural RMT-NITA : Anàlisi del cicle de vida i oportunitats de millora

Paviment flexible/rígid reutilitzable i reciclable: Anàlisi de cicle de vida i opcions de millora

Participació en el programa UPCO2 sobre reducció d’energia i emissions en edificis

Eina per a la diagnosis i propostes de millora en l’energia i l’aigua dels habitatges