Redacció de criteris ambientals per als plecs en projectes d’obra nova

Sessions de treball i reflexió sobre rehabilitació i eficiència energètica del parc d’edificis de Barcelona

Revisió de l’Ordenança de Medi Ambient (OMA) de la Agència d’Energia de Barcelona

PIMA SOL, programa de millora energètica i d’emissions de CO2 en hotels

Proposta de recerca sobre criteris de planificació, programació, disseny arquitectònic i factors de sostenibilitat dels centres d’allotjament d’empreses de referència “Vivarium”

La qualitat ambiental als edificis: metodologia per a la millora ambiental de l’edificació

Publicació sobre el canvi ambiental que necessita el sector de l’edificació a Espanya

Publicació sobre com millorar l’eficiència energètica en els edificis d’habitatge de Madrid

Ecomateriales: estratègies d’economia circular per a materials de construcció