Qui som

Aquesta pàgina web és propietat de:

Societat Orgànica +10 SCCL

NIF: F66674805

Carrer Galileu, 101 Local, 08028 Barcelona

e-mail: so@societatorganica.com

Responsable del tractament de les dades

En compliment amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i RGPD de 25 de maig de 2018, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular del domini web és Societat Orgànica, amb domicili al carrer Galileu, 101 Local, 08028 Barcelona, amb número de CIF: F66674805, inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona. Correu electrònic de contacte: so@societatorganica.com

Política de privacitat

Societat Orgànica +10 SCCL (en endavant, Societat Orgànica) informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, Societat Orgànica garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquest política de privacitat.

Recollida, finalitat i tractament de dades

Societat Orgànica té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter persona que poden dur-se a terme, ja sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o al complimentar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Societat Orgànica serà considerada com a responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

 

Al seu torn, Societat Orgànica informa als usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: l’atenció de les sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial i altres finalitats. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Comunicació d’informació a tercers

Societat Orgànica informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb l’excepció que dita cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat que una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Societat Orgànica disposi del consentiment exprés de l’usuari.

Drets dels usuaris

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent direcció: Carrer Galileu, 101 Local, 08028 Barcelona.

 

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal autoritzat. En qualsevol cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Quines dades personals recollim i per què les recollim

Mitjans

Si pujes una imatge a la web hauries d’evitar pujar imatges amb dades d’ubicació (GPS EXIF) inclosos. Els visitants de la web poden descarregar i extreure qualsevol dada de localització de les imatges de la web.

Formularis de contacte

Disposem d’un formulari de contacte en l’apartat: Contacte de la web. On podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol tema relacionat amb la nostra feina o bé, per a donar la vostra opinió sobre Societat Orgànica.

Cookies

Si deixes un comentari al nostre lloc web pots escollir guardar el teu nom, direcció de correu electrònic i web en cookies. Això és per la teva comoditat. Aquestes cookies tindran la duració d’un any. Si tens un compte i et connectes a aquest lloc web, instal·larem una cookie temporal per a determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta cookie no conté dades personals i s’elimina al tancar el navegador.

 

Quan inicies sessió, també instal·larem vàries cookies per a guardar la teva informació d’inici de sessió i les teves opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’inici de sessió duren dos dies i les cookies d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones “Recordar-me”, el teu inici de sessió perdurarà durant dues setmanes. Si surts del teu compte, les cookies d’inici de sessió s’eliminaran.

 

Si edites o publiques un article es guardarà una cookie addicional en el teu navegador. Aquesta cookie no indica dades personals i simplement indica l’ID de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’un dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles d’aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres webs es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers i supervisar la teva interacció amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aquesta web.

Quant de temps conservem les teves dades

Si deixes un comentari, el comentari i les seves metadades es conservaran indefinidament. Això és per a què es pugui reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Dels usuaris que es registrin a la nostra web (si n’hi hagués), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la web també poden veure i editar aquesta informació.

Quins drets tenim sobre les teves dades

Si tens un compte o has deixat comentaris en aquest web, pots sol·licitar rebre un arxiu d’exportació de les dades personals que tenim sobre tu, incloent qualsevol dada que ens hagis proporcionat. També pots sol·licitar que eliminem qualsevol dada personal que tinguem sobre tu. Això no inclou cap dada de les que estem obligats a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

On enviem les teves dades

Els comentaris dels visitants pot ser que siguin revisats per un servei de detecció automàtica d’spam.

Data última d’actualització: 13/01/2020