Habitatge singular a Mallorca

Manacor, Mallorca

 

Promotor: Privat

Arquitecte: Francisco Cifuentes (Aulets) i Alberto Morell

Any projecte: 2019 (en desenvolupament)

Superfície: 349,28 m²

 

Drets d’imatge: Aulets