Paviment flexible/rígid reutilitzable i reciclable: Anàlisi de cicle de vida i opcions de millora

Estudi d’avaluació ambiental comparada entre paviments reutilitzables i reciclables Versaflex i paviments de gres porcellànic convencionals, en el cicle de vida comprès entre l’extracció de matèries primeres i l’abocament/reciclatge de residus.

 

Anàlisi de cicle de vida (ACV) resumit tipus cradle to tomb or reuse/recycle. Principals indicadors utilitzats: energia de fabricació, emissions de CO2 de fabricació, aigua d’instal·lació, residus sòlids i toxicitat ambiental. Inclou: disseny de l’ACV resumit, determinació d’escenaris de remoció/reutilització de paviments segons estàndards del mercat de superfícies comercials, recol·lecció i/o elaboració de dades tècniques ambientals, diagnòstic i anàlisi de la situació existent i hipòtesis futures de producció de Versaflex, comparació amb el sistema convencional, determinació d’opcions de millora per a la reducció d’impactes i simulació de resultats amb millores incorporades en el procés de fabricació.

 

Client: Interface Europe Ltd

Paviments considerats: sistema Versaflex, format per rajoles de gres porcellànic sobre malla de polipropilè i junta flexible d’elastòmer termoplàstic SEBS) i sistema convencional, format per rajoles de gres porcellànic sobre capa d’assentament de morter de ciment cola

Any estudi: 2008-2009

 

Drets d’imatge: Societat Orgànica