Rehabilitació i nova imatge del poliesportiu de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès

Cerdanyola del Vallès, Barcelona

 

La rehabilitació de la coberta i de les finestres d’un poliesportiu ha donat lloc a un estudi de confort tèrmic en un edifici sense cap mena de sistema de climatització. La coberta composta per xapa metàl·lica, caixa d’aire i fals sostre, era font de sobreescalfament durant gran part de l’any, però durant l’hivern funcionava com a coixí tèrmic, millorant les condicions de confort. L’espai presentava obertures en totes les orientacions el que conferia nivell lumínic, però en diversos moments problemes d’enlluernament i sobreescalfament.

 

La col·laboració de SO va portar a simulacions de diferent naturalesa, de cara a millorar les condicions tèrmiques i lumíniques, jugant amb les qualitats dels materials, obertures i proteccions solars. Finalment s’ha trobat la solució ideal de coberta, s’han millorat i afegit finestres d’alta qualitat a nord i les proteccions solars dissenyades i dimensionades d’acord amb la seva orientació. El resultat de la rehabilitació va aconseguir una millora general de la qualitat espacial aliada amb una millora en el confort i funcionalitat.

 

Promotor: Ajuntament de Cerdanyola del Vallés

Client: AR47 Estudi d’Arquitectura

Any projecte: 2016

 

Drets d’imatge: AR47 Estudi d’Arquitectura