Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura – PSiA

Barcelona y Girona

 

Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura (PSiA), 7a edició. Postgrau dirigit a arquitectes i altres professionals del sector de l’arquitectura i la construcció que vulguin adquirir la capacitat de desenvolupament i oferir projectes d’edificació (obra nova i rehabilitació) adequades a les exigències actuals de qualitat ambiental, especialitzant-se en l’avaluació ambiental de l’edificació i en el disseny d’opcions de millora del projecte. El postgrau es dirigeix a arquitectes projectistes, caps d’equip de projecte, especialistes, assessors, avaluadors, etc.

 

Client: Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Any projecte: 2016

 

Drets d’imatge: COAC