Prova pilot per validar estratègies ventilació natural en aules

Barcelona

 

Promotor: Consorci d’Educació de Barcelona

Escoles: Escola Mediterrània i escola Ìtaca de Barcelona

Any projecte: 2019

 

Drets d’imatge: Marc Rovira