Projectes ENERSI i ENERPATH sobre recerca en sistemes d’integració de dades d’eficiència energètica

 

Promotor: Ministeri d’Economia i Competitivitat – Programa Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació

Client: Grup de recerca ARC de La Salle-Universitat Ramon Llull

Colaboradors: grup Innovati i l’equip d’investigadors de la Universidad Carlos III de Madrid

Any projecte:  2016

 

Drets d’imatge: ENERSI