Propostes de transformació de la Model – Pla director

L’Eixample, Barcelona

 

Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de l’impacte ambiental de les diverses alternatives d’actuació a les propostes de transformació de la Model – Pla director

 

Client: Ajuntament de Barcelona

Any projecte: 2018

 

Drets d’imatge: Ajuntament de Barcelona