Platja de Palma: model de rehabilitació ambiental d’edificis d’habitatges i altres usos

Platja de Palma, Mallorca

 

Experiència pilot per a la reducció de l’impacte ambiental: avaluació i assessorament per a la rehabilitació sostenible d’un edifici d’habitatges existent a la Platja de Palma, Mallorca.

 

Promotor: Consorci de Platja de Palma

Client: Consorci de Platja de Palma (por encargo y en colaboración con Arquitectos, Urbanistas e Ingenieros Asociados, SAU)

Lloc: carrers Singladura, Dofí i plaça Pius IX, Platja de Palma, Mallorca

Any projecte: 2010

Pressupost (PEM): 1.100.000,91 €

Superfície: 1.950,00 m²

 

Drets d’imatge: Consorci de Platja de Palma