Façana fb720: Informe sobre l’anàlisi del cicle de vida dels materials

Barcelona

 

Anàlisi de cicle de vida dels materials realitzat sobre diferents variants d’un mateix desenvolupament d’un nou muro cortina denominat FB720, resultat d’un projecte de recerca finançat per fons del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial de l’estat espanyol (CDTI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’objectiu és el disseny i desenvolupament d’una façana lleugera modular tipus “unitized” de baix impacte ambiental i alta eficiència energètica per climes temperats.

 

Client: Universidad Politécnica de Barcelona

Col·laboradors: Pol Alonso y Joan-Lluís Zamora

Any projecte: 2011-2012

 

Drets d’imatge: Societat Orgànica