Avaluació i millora d’eficiència energètica dels edificis del Departament d’Infraestructures i Equipaments de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona

Client: Departament d’Infraestructures i Equipaments de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona

Any projecte: 2015

 

Drets d’imatge: Ajuntament de Barcelona