Estudis preliminars per a la millora de la demanda energètica d’edificis i habitatges existents com a criteris de revisió d’ajuts existents

Barcelona

 

Client: Agència d’Energia de Barcelona

Any projecte: 2016

 

Drets d’imatge: Ajuntament de Barcelona