Estudi per a la rehabilitació energetica de la escola Salvador Lluch a Gavà

Gavà, Barcelona

 

El servei de Sostenibilitat i Educació de la direcció de Serveis Ambientals de l’AMB ha encarregat a Societat Orgànica un estudi per a la millora energètica d’una escola, amb l’objectiu d’arribar de complir amb les exigències de nZEB.

 

La primera tasca era conèixer les exigències, ja que la definició no està establerta en una norma, tractant-se a més d’un edifici existent i d’ús escolar. Investigant en literatura especialitzada s’han trobat exigències a nivell del consum d’energia primària, en el confort considerant temperatura i índex PMV i en la concentració interior de ppm de CO₂.

 

S’ha procedit a una diagnosi exhaustiva dels 3 edificis que componen el recinte escolar, de les instal·lacions, de l’agenda d’ús, del consum energètic i del confort i salubritat a partir de mesuraments i enquestes. Les eines de simulació s’han utilitzat per trobar o corroborar les debilitats ja identificades i per simular la incidència de diferents mesures de millora. Les mesures de millora s’han valorat econòmicament tant els estalvis com la inversió resultant en períodes d’amortització i programació de fases d’actuació.

 

L’aplicació de les mesures de millora portaria al compliment de totes les exigències nZEB, reduint la demanda de calefacció en un 54%, la de refrigeració en 41%, el consum de gas natural en un 72% i l’electricitat un 27%.

 

Promotor: AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona

Client: Ajuntament de Gavà

Any projecte: 2018

 

Drets d’imatge: Enric [CC BY-SA]