Estratègies ambientals en la proposta d’ordenació del barri del Sector de Llevant de Figueres

Figueres, Girona

 

Assessorament ambiental per a la determinació de criteris sobre reducció d’emissions de CO2 en el disseny dels nous edificis de l’àrea urbana a transformar en el Sector de Llevant, Figueres.

 

Promotor: Ajuntament de Figueres

Client: Universitat Politècnica de Catalunya (dirigit per Albert Cuchí, DCA1)

Any projecte: 2010

Emplaçament: àrea Est de la ciutat

Superfície aproximada: 200.000,00 m2

Altres participants: Lluís Brau (projecte d’urbanisme), Rafael Cáceres (projecte d’arquitectura) i Salvador Rueda (ecologia urbana)

 

Drets d’imatge: Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona