La Borda, edifici de 28 habitatges cooperatius de protecció oficial

Can Battló, Barcelona

 

Promotor: La Borda – Cooperativ d’habitatge en cessió d’us

Arquitectes: Lacol

Any projecte: 2016-2018

Pressupost (PEM): 1.525.253,91 €

Superfície: 2.922,00 m²

Certificació energètica: A

 

Drets d’imatge: Lacol