Desenvolupament d’auditories energètiques, redacció i aplicació de plans d’actuació en edificis escolars

Barcelona

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona i Consorci d’Educació de Barcelona

Client: Consorci d’Educació de Barcelona

Any projecte: 2017-2018

 

Drets d’imatge: Ajuntament de Barcelona