Museu de la Ciència, del Medi Ambient i el Clima de Lleida.

Turó de Gardeny, Lleida

 

Assessorament tècnic-ambiental a l’equip projectista, l’Estudi d’Arquitectura Toni Gironès Saderra, per a la màxima disminució possible dels impactes ambientals (consum d’energia, d’aigua i de materials, així com generació de residus) al llarg del cicle de vida del futur edifici. L’assessorament es va basar en l’avaluació, anàlisi i determinació d’opcions de millora, mitjançant la modelització del comportament de l’edifici en els diferents vectors ambientals, que prèvia avaluació tècnica, normativa i econòmica, han anat incorporant-se al projecte de l’edifici.

En energia, d’acord amb la simulació energètica desenvolupada amb el programa LIDER i havent-se verificat mitjançant altres eines de confort tèrmic i lumínic, l’estalvi en demanda és d’un 51% en calefacció i un 34% en refrigeració (un 44% en el total de climatització) respecte d’un edifici que compleixi la normativa en els seus valors mínims. L’estalvi d’aigua potable és del 87% (inclou el consum per unitat de servei i utilització estricta d’opcions naturals renovables i/o industrials reciclades. En residus s’han determinat els criteris tècnics necessaris per a la separació selectiva (100%) i el reciclatge (85%) de tots els residus d’obra.

 

Promotor: Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida

Client: Estudi d’arquitectura Toni Gironès Saderra

Any projecte: 2016-2018

Pressupost (PEM): 1.525.253,91 €

Superfície: 24.750 m²

Certificació energètica: A

 

Derechos fotográficos: Fernando Alda