Aïllament tèrmic natural RMT-NITA : Anàlisi del cicle de vida i oportunitats de millora

Barcelona

 

Estudi ambiental d’avaluació de la situació actual i proposta de millores per a la reducció de l’impacte ambiental d’aïllaments tèrmics naturals de llana d’ovella i de cotó.

 

Principals indicadors utilitzats: energia de fabricació, emissions de C02 de fabricació i toxicitat ambiental. Inclou disseny del ACV resumit, recol·lecció y/o elaboració de dades, diagnòstic i anàlisi de la situació existent, comparació amb altres productes d’aïllament tèrmic de mercat, estudi de les principals tècniques d’aplicació dels productes d’aïllament tèrmic (flocs, mantells i plaques) en la construcció, determinació d’opcions de millora per ala reducció d’impactes i simulació de resultats amb millores incorporades en el procés de fabricació.

El treball va incloure, a més, el disseny de la marca RMT-NITA, imatge corporativa, catàlegs i pàgina webm en col·laboració amb Sebastián Guerrini.

 

Client: Recuperación de Materiales Textiles, SA

Materials sobre els quals s’ha treballat: llana d’ovella natural (d’esquilada d’animals) i de cotó natural reciclat (pre i post consum) per a la fabricació d’aïllament tèrmic en flocs, mantells i plaques.

Any projecte: 2008-2009

 

Drets d’imatge: Recuperación de Materiales Textiles, SA