Societat Orgànica fa 15 anys!

Sí, Societat Orgànica fa 15 anys ajudant als agents de l’edificació a aconseguir objectius exigents de sostenibilitat. I a plantejar-se noves fites, a anar més enllà del marc regulador actual. Col·laborem amb gestors de l’administració pública, projectistes, promotors, constructors, fabricants de materials, col·legis professionals, universitats, associacions… creant mètodes i coneixement per a la millora ambiental, social i econòmica del sector. I posant-los en comú.

Prestant els serveis d’Eficiència energètica / NZEB, Certificacions, Auditories energètiques, Eficiència en recursos / NZIB, Anàlisis de Cicle de Vida, Instal·lacions de clima, Polítiques ambientals i Formació.

L’equip ha anat creixent, els destinataris del nostre treball també. Ens hem traslladat, ampliant la capacitat operativa i, amb això, han crescut els projectes. En els darrers anys ens hem convertit en una cooperativa, augmentant la nostra capacitat d’actuar des de la vessant social. I, des de fa uns mesos, estem presents també a Portugal amb part del nostre equip radicat a Porto.

Ens seguim proposant investigar, ser rigorosos, oferir qualitat, innovar, integrar-nos en equips interdisciplinaris i, sobretot, intentar respondre a les demandes de la sostenibilitat superant les limitacions del mercat, la normativa, la pràctica habitual…  difonent el que fem en fòrums, cursos i publicacions.

Tot això es pot fer fer gràcies a les persones que integren el nostre equip.

A dalt: Pablo González, Paula Serra (Portugal), Albert Sagrera, Verónica Sendra, Matías Orrego (Portugal). Centre: Fabian López, Raquel Llorca, Luca Volpi, Lluís Torrent, Dolores Juri. Abaix: Aurora Moyano, Gerardo Wadel, Víctor Viscor, Laura Reus, Javier Calahorro.

Vam començar a treballar quan gairebé no existia la normativa de sostenibilitat en l’edificació, l’assessoria ambiental era desconeguda i el canvi climàtic estava lluny de ser una emergència. I aquesta tasca ha anat donant fruits: en els últims cinc anys hem ajudat a disminuir els impactes ambientals d’aproximadament 70 edificis de diversos usos (la meitat d’habitatge amb unes 1.950 unitats gairebé totes elles socials) arribant als 329.000 m² construïts. Una inversió d’obra de 331 milions euros que dóna allotjament, o presta serveis, a més de 18.000 persones que viuen a aquests edificis o els fan servir diàriament.

I també ha anat arribant el reconeixement: hem ajudat a guanyar desenes de concursos de projectes de rehabilitació i obra nova, hem integrat al voltant de 20 equips de recerca que han obtingut finançament públic local, nacional i europeu.

Col·laborem en obres que han estat reconegudes amb els premis Arquitectura Espanyola CSCAE (Museu del Clima a Lleida de Toni Gironès), Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme (VPO Sant Ferran a Formentera de l’IBAVI), Catalunya Construcció (Edifici ICTA-ICP de la UAB a Bellaterra d’HArquitectes i DataAE), World Habitat, European Responsible Housing i Ciutat de Barcelona (Edifici d’habitatges cooperatius La Borda a Barcelona de Lacol Arquitectes), Europeu Patrimonial AADIPA (Centre Cívic La Lleialtat Santsenca d’HArquitectes), Green Building de la Unió Europea (residència d’estudiants ETSAV de la UPC a Sant Cugat del Vallès d’HArquitectes i DataAE) i d’altres. Agraint a tots aquells que han confiat i confien en nosaltres per treballar en col·laboració.

Assessoraments en projectes d’edificació: [a dalt] Museu de la Ciència, del medi ambient i el Clima, Lleida / Residència d’estudiants ETSAV, Sant Cugat del Vallès / Centre de recerca ICTA-ICP/UAB, Bellaterra / 12 allotjaments de proximitat APROP, Barcelona / Edifici 19 habitatges, Palma / Edifici d’habitatges cooperatiu La Borda, Barcelona / [centre] Centre Cívic La Lleialtat Santseca, Barcelona) / Edifici d’oficines EDP-Naturgas, Bilbao / Poliesportiu Can Xarau, Cerdanyola del Vallès / Col·legi Alemany, València / [a baix] Residència d’estudiants Campus Besòs, Barcelona / Espai cooperatiu La Comunal, Barcelona / Projecte RELS, Taradell / Bloc de 35 habitatges de lloguer, Girona / Palacio Congresos Europa, Vitoria-Gasteiz.

I ens plantegem més. Aquest és el temps de la declaració de l’emergència climàtica, la necessitat de que l’economia sigui circular, l’aprenentatge per a una major resiliència humana enfront del canvi climàtic, el treball per facilitar l’accés a l’habitatge en una ciutat socialment integrada, el foment de l’economia col·laborativa, l’acció contra la contaminació de l’aire i la pobresa energètica. I tot això planteja nous reptes al sector de l’edificació, per a poder avançar en la direcció correcta i a la velocitat necessària.

Reptes que requereixen del treball en col·laboració, la determinació d’objectius ambientals, socials i econòmics més exigents, el manteniment del rigor i la qualitat en el desenvolupament dels projectes. Que necessiten ampliar l’actuació a les escales del barri i la ciutat, integrar equips amb diferents disciplines en manera col·laborativa i, novament, posar en comú el coneixement.

A tot això es dedica aquesta Societat Orgànica amb ja 15 anys de rodatge i, com sempre, oferint tota la seva capacitat tècnica, esforç i compromís. Agraint a quins han confiat i confien en nosaltres per treballar en col·laboració.

Estudis, projectes I+D i innovació: [a dalt] Mercat del Peix, UPF / Prova pilot de ventilació natural en aules, CEB / Programa Urban Innovation Action, UIA-EU / Revisió del Código de Construcción, Bogotà / Projecte europeu CESBA-MED, Gencat / [centre] Ecobarri Figueres, Ajuntament Figueres / Cambio Global España 2020-50, GBCe / Postgrau Sostenibilitat i Arquitectura, Escola Sert / Projecte façana FB720, UPC-b720 / Barri Can Peguera, Ajuntament Barcelona / [a baix] Model de rehabilitació ambiental, Consorci Platja de Palma / Projecte europeu GrowSmarter, Ajuntament Barcelona / Propostes de transformació de la Model, Ajuntament Barcelona / Programa UPCO2 de reducció d’energia i emissions, ETSAV-UPC / Cicle sobre rehabilitació i eficiència energètica, Agència d’Energia de Barcelona.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.