L’Ajuntament de Barcelona concedeix una subvenció a SO per ajudar a instituts de secundària a lluitar contra el canvi climàtic

En el marc del Compromís de Barcelona pel Clima, Societat Orgànica ha estat adjudicatària d’una d’aquestes subvencions, com a part de l’equip conjuntament amb l’Institut Quatre Cantons i BIOHABITA, per desenvolupar el projecte “Blocs recerca i creació a l’ESO. Estratègies per transformar el teu Institut”.

Aquestes ajudes pretenen donar suport i dotar de recursos econòmics aquells projectes que promoguin mesures per a fer front al canvi climàtic i fomentar estratègies per a l’eficiència energètica així com la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, principalment.

El projecte en qüestió consisteix en elaborar un pla d’accions com a resultat d’un treball d’investigació fet pels propis alumnes del centre amb el suport tècnic de Societat Orgànica i BIOHABITA com a especialistes en la matèria: l’eficiència energètica, la sostenibilitat, gestió de l’aigua, gestió de residus, beneficis d’introduïr el verd als diferents espais i millora dels materials i sistemes des del punt de vista de la salut dels usuaris.

El projecte s’aplica a un institut per poder incidir i divulgar les accions proposades en un col·lectiu:  joves entre 12 i 16 anys, que poden divulgar les bones practiques proposades dins del seu entorn habitual on estan estudiant però també traslladar-ho a casa seva, de manera que tots els coneixements treballats es poden transmetre a moltes famílies.

En aquesta covocatòria s’han presentat 49 projectes, entre els quals s’han triat els 11 més destacats. En el procés de selecció s’han tingut en compte les propostes que recolzen les estratègies plantejades al Compromís de Barcelona pel Clima i que s’emmarquen en el Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona. A més, en aquesta ocasió els projectes s’havien de presentar en grups de tres o més entitats.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.