Cobertes verdes: un aïllament que afavoreix l’estalvi energètic i millora el confort

Els sostres verds o cobertes verdes són una solució constructiva procedent dels països escandinaus que, des de fa segles i fent ús de sòls de pastura, han utilitzat per aïllar els habitatges. Avui en dia, la tècnica s’ha modernitzat, però es segueix utilitzant amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels habitants i contribuir a l’estalvi energètic. Cal tenir en compte que la radiació solar que absorbeixen els edificis tradicionals acaba convertint-se en calor, fet que provoca que les ciutats incrementin la seva temperatura en uns 4ºC, degut a l’anomenat efecte illa de calor urbana.

A l’estiu, i gràcies a les cobertes verdes, els habitatges es troben més protegits de la calor degut a l’ombra produïda per la vegetació que absorbeix la radiació per a fer la fotosíntesi. A l’hivern, ajuden a reduir la demanda energètica ja que actuen com a aïllament, conservant l’escalfor. A més, el sostres verds ajuden a reduir les emissions de CO2, beneficien l’aïllament acústic i poden arribar a retenir entre el 50-60% de l’aigua de la pluja. A més, cal afegir que aquest tipus de cobertes contribueixen a la conservació de la biodiversitat, ja que esdevenen un nou hàbitat per a insectes i aus.

Malgrat els bons resultats esmentats, i tal i com s’explica a l’article de la revista EcoHabitar, aquests beneficis no s’especifiquen al Reglament d’Estalvi Energètic -una regulació d’Alemanya que descriu els requisits mínims respecte a l’ús d’energia en edificis nous i renovats- ni en el DIN 4108 Protecció Calorífica i d’Estalvi Energètic en Edifici -un requisit legal alemany que descriu les exigències d’aïllament tèrmic per a edificis.

Des de Societat Orgànica sempre hem proposat solucions com les cobertes verdes com a sistema d’estalvi energètic, confort i millora de la qualitat de vida dels habitants.

 

Fotografia: Sostre verd a la ciutat de Denver, Colorado.

Drets: Wikimedia Commons

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.