estratègies per una edificació sostenible i viable

El sistema tècnic del model productiu dominant
Es basa en el bombeig constant i accelerat de recursos materials, ocasionant la disminució creixent del capital natural disponible i creant un flux de residus que deteriora cada cop més els sistemes naturals.
El compromís social de la sostenibilitat demanda l’ús orgànic dels recursos, reciclant-los completament a través de la Biosfera o mitjançant el sistema tècnic, és a dir: tancant el cicle dels materials. 
La demanda de sostenibilitat en l’edificació
Necessita noves pràctiques en el sector, tècnica i econòmicament viables. La metodologia per a això, inclou:

  • una fase d’anàlisi de la situació;
  • la determinació d’objectius ambientals; y
  • la proposta d’accions concretes

És necessari definir les millors actuacions viables per a modificar una realitat existent, o per a desenvolupar nous projectes cap a una direcció sostenibilista.
Aquest enfocament és heretat de les metodologies desenvolupades en els camps d’anàlisi ambiental i en la definició d’objectius de les Agendes 21, així com de la tradició propositiva pròpia del projecte arquitectònic.
La nostra experiència ens ofereix la capacitat de treballar sobre els edificis i la seva habitabilitat, amb la necessària aproximació cap a altres camps de coneixement (biologia, geologia, enginyeria i urbanisme, etc.) en funció de la realitat sobre la qual s’hi intervé.
Proposem un canvi de paradigma
El nostre enfocament es basa en el paradigma sostenible en el sector de l’edificació. La consideració del tancament del cicle dels materials, com a condició necessària per a aconseguir sostenibilitat, és el seu referent d’actuació.
A Societat Orgànica treballem en l’àmbit de l’edificació i la sostenibilitat en activitats d’investigació, consultoria i comunicació, desenvolupament eines de treball pròpies i generant informació sobre fluxos materials que ens permetin reflexionar i avançar cap a nous models sostenibles.
Compromesos amb la sostenibilitat en l’edificació
L’any 1998 els membres de Societat Orgànica vam començar a treballar en l’àmbit de l’edificació i la sostenibilitat, des de diferents institucions.
L’any 2004 ens vam unir per a crear Societat Orgànica, una organització nascuda per a convertir-se en una referent independent en el rigor i el compromís amb la sostenibilitat en l’edificació. 
Des de Societat Orgànica aportem una metodologia pròpia en projectes d’assessoria, docència, comunicació, I+D+i i ambientalització, amb un enfocament basat en l’economia circular i l’anàlisi del cicle de vida
La nostra participació en diverses institucions d’investigació ens permet el desenvolupament d’eines de treball desenvolupades in-house i la disponibilitat d’un important benchmark de dades sobre fluxos materials propis, així com també una profunda reflexió global sobre la millora ambiental del sector.