Prova pilot per validar estratègies ventilació natural en aules

Programa de la comissió europea Urban Innovation Action (UIA): “Adaptar escoles de el canvi climàtic a través de l’verd, el blau i el gris”

Bases per a la transformació de l’´rea de l’Antic Mercat del Peix

Estudi per a la rehabilitació energetica de la escola Salvador Lluch a Gavà

Estudi d’optimització de l’escola de musica municipal Pau Casals a Viladecavalls

Desenvolupament d’auditories energètiques, redacció i aplicació de plans d’actuació en edificis escolars

Barri de Can Peguera a Barcelona

Diagnòstic del comportament energètic de dos blocs d’habitatges públiques

GrowSmarter – Projecte Europeu per al desenvolupament de solucions per les Smart Cities del futur

Revisió d’expedients (350) dels projectes de nova construcció de certificació energètica d’edificis i actualització dels documents de preguntes freqüents

Estudi d’optimització de l’escola Rosella a Viladecavalls

Projecte PARAE: rehabilitació energètica dels edificis de l’Administració pública

Estudi d’optimització de la Casa Consistorial de Vilanova del Camí

Projecte europeu RELS: eficiència energètica en la rehabilitació d’habitatges

Avaluació i millora d’eficiència energètica dels edificis del Departament d’Infraestructures i Equipaments de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona

Estudi energètic i del confort interior als edificis de la Finca Constancia, Bodega Otero

Estratègies i accions de millora ambientals en el procés de rehabilitació integral d’estacions de metro

Projecte europeu Marie (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement)

Pavellons de l’Hospital de Sant Pau

Estratègies ambientals en la proposta d’ordenació del barri del Sector de Llevant de Figueres

Participació en el programa UPCO2 sobre reducció d’energia i emissions en edificis