equip

Societat Orgànica és una cooperativa de professionals amb experiència internacional que treballa en la millora ambiental de l’edificació. Amb un equip format per experts de 5 països, tenim experiència des de 2004 en els camps d’assessoria, docència, comunicació, I+D+i i ambientalització en el sector de l’edificació.
team_image

Albert Sagrera

Arquitecte (1998), col·labora amb l’ITeC en l’Àrea d’Investigació en el Medi Ambient i Construcció (1995-2003). Desenvolupa la seva activitat professional a Societat Orgànica (des de 2004), com especialista en l’àmbit de tancament dels cicles de materials i aigua i/o realitzant tasques d’ACV, balanços hídrics, etc.

Albert Sagrera - Soci Fundador
Especialista en Materials, Residus i Aigua.

team_image

Fabián López

Dr. Arquitecte, UPC (2006), Màster en edificació, UPC (1995), Arquitecte, Universitat de Los Andes (1991), Arquitecte Universitat La Salle-URL (2017). Docent, Facultat d’Arquitectura de la U. De los Andes i Director de la plana física (1996-1998). Des de 2004, soci de Societat Orgànica, especialitzat en energia. Docent de cursos sobre arquitectura i sostenibilitat.

Fabián López - Soci Fundador
Especialista en Energia.

team_image

Luca Volpi

Arquitecte, Universitat Tècnica de Darmstadt (2006), especialitzat en edificis eficients energèticament i materials sostenibles. Formació en rehabilitació i construcció solar al Centre d’Energia i Medi Ambient, EZA. Va treballar realitzant projectes de rehabilitació energètica, conversió de parcs industrials i certificacions energètiques. Lector en conferències, màsters i postgraus.

Luca Volpi - Soci
Especialista en Energia.

team_image

Paula Serra

Arquitecta (2001), experiència professional en l’àmbit públic i privat a Portugal. Especialització en sostenibilitat i disseny passiu, UPC (2007). Especialització en instal·lacions i eficiència energètica, UPC (2008). Integrant de l’equip de Societat Orgànica (des de 2010). Desenvolupa, entre altres, tasques d’assessorament, simulació, certificació i formació en l’àmbit de l’energia.

Paula Serra - Sòcia
Especialista en energia

team_image

Gerardo Wadel

Arquitecte (UNLP, 1989) especialista (UBA, 1994) i doctor (UPC, 2009). Professor i investigador en les universitats La Salle – Ramon Llull i Tecnològica Nacional (AR). Ha estat responsable de formació i es avaluador acreditat de la certificació VERDE de Green Building Council Espanya. E va especialitzar en anàlisi del cicle de vida dels edificis, materials i tecnologia de construcció.

Gerardo Wadel - Soci Fundador
Especialista en ACV, materials i tecnologies

team_image

Matías Orrego

Arquitecte, Universitat de Valparaíso (2005), Màster Oficial en instal·lacions i eficiència energètica, UP (2010) Postgrau en sostenibilitat i arquitectura, Escola Sert (2013). Col·labora en coordinació de projectes arquitectònics, àrea educacional d’edificis terciaris. Des de 2014 centra la seva activitat professional a Societat Orgànica.

Matías Orrego
Arquitecte

team_image

Pablo González

Arquitecte (2016), experiència professional en l’àmbit públic i privat. S'ha desenvolupat professionalment tant a Barcelona com a Amèrica Llatina. Especialitzat en la anàlisis i desenvolupament d’estratègies passives i en l’arquitectura bioclimàtica. Col·labora amb Societat Orgànica en l'assessorament energètic de projectes i ha desenvolupat una metodologia que analitza el confort com a paràmetre per l’avaluació de projectes.

Pablo González
Arquitecte

team_image

María Dolores Juri

Arquitecta (UNT-Argentina, 2016). Màster en Disseny i Gestió Ambiental d'Edificis (UNAV-Espanya, 2017). Postgrau en Certificacions Energètiques i Mediambientals (UB-Espanya, 2017). Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional. (UB-Espanya, 2018). LEED GA (2018).

María Dolores Juri
Arquitecta

team_image

Lluís Torrent

Llicenciat en Ciències Ambientals (2003), Màster en Intervenció Ambiental i màster en Relacions Internacionals. Té més de 14 anys d'experiència com a consultor ambiental i de canvi climàtic per al sector públic i privat, amb projectes implementats a 13 països. Des de 2017, integrant de l'equip de Societat Orgànica; desenvolupa tasques de gerència, desenvolupament de negoci i comunicació.

Lluís Torrent
Col·laborador associat

team_image

Laura Reus

Arquitecta, UA-UPC (2014). Màster en sostenibilitat, disseny passiu i energia, UPC (2015). Especialització en gestió de projectes de bioconstrucció (2016) – Tesi sobre l’aplicació climàtica de la tàpia amb cànem a Espanya. Experiència en l’àmbit residencial i simulacions energètiques per a Ecoactiva. Col·labora amb Societat Orgànica en simulacions energètiques i en el cicle de vida dels materials i l’aigua.

Laura Reus
Arquitecta

team_image

Laia Navas

Formació en l’àmbit social i mediambiental (Mediació i Participació Ciutadana, Educació Social i interpretació del paisatge). Ha treballat en vàries entitats del tercer sector i en l’administració. Vinculada al món cooperatiu, treballa a SO com a tècnica administrativa des del 2018. Formant-se actualment en Gestió Comptable.

Laia Navas
Administrativa

team_image

Víctor Viscor

Arquitecte, ETSALS (2014) i Màster d’Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC) a la Universitat politècnica de Catalunya ETSAV (2018). Inicia la seva activitat professional col·laborant a varis despatxos d’arquitectura, en diferents escales de projecte d’àmbit públic i privat. Després d’un temps treballant de forma autònoma en diferents projectes propis, s’incorpora a l’equip de SO el 2018.

Víctor Viscor
Arquitecte

team_image

Aurora Moyano

Arquitecta, ETSAB (2001) i Postgrau en Gestió Energètica d’Edificis i en Sostenibilitat i Arquitectura, Escola Sert (2014-2015). Inicia la seva activitat professional col·laborant en despatxos d’arquitectura i enginyeria, on s’especialitza en l’àmbit de les instal·lacions dels edificis i eficiència energètica. Des de 2016, forma part de l’equip de Societat Orgànica, duent a terme tasques es l’àmbit de l’energia.

Aurora Moyano
Arquitecta

També han col·laborat amb nosaltres

 

Paula Castaño, arquitecta tècnica

Lourdes Juncos, arquitecta

Martí Riera, arquitecte

Anna Agramunt, administrativa

Eva Panyella, arquitecta tècnica

Mar Mulero, arquitecta tècnica

Laia Casafont, ambientòloga

Karyn Rodrigues, arquitecta

Xevi Prat, arquitecte

Georgina Rendón,  arquitecta

Rosaria Agueci, arquitecta

Pol Alonso, arquitecte

 

Estratègies per una edificació sostenible i viable

El sistema tècnic del model productiu dominant
Es basa en el bombeig constant i accelerat de recursos materials, ocasionant la disminució creixent del capital natural disponible i creant un flux de residus que deteriora cada cop més els sistemes naturals.
El compromís social de la sostenibilitat demanda l’ús orgànic dels recursos, reciclant-los completament a través de la Biosfera o mitjançant el sistema tècnic, és a dir: tancant el cicle dels materials. 
La demanda de sostenibilitat en l’edificació
Necessita noves pràctiques en el sector, tècnica i econòmicament viables. La metodologia per a això, inclou:

  • una fase d’anàlisi de la situació;
  • la determinació d’objectius ambientals; y
  • la proposta d’accions concretes

És necessari definir les millors actuacions viables per a modificar una realitat existent, o per a desenvolupar nous projectes cap a una direcció sostenibilista.
Aquest enfocament és heretat de les metodologies desenvolupades en els camps d’anàlisi ambiental i en la definició d’objectius de les Agendes 21, així com de la tradició propositiva pròpia del projecte arquitectònic.
La nostra experiència ens ofereix la capacitat de treballar sobre els edificis i la seva habitabilitat, amb la necessària aproximació cap a altres camps de coneixement (biologia, geologia, enginyeria i urbanisme, etc.) en funció de la realitat sobre la qual s’hi intervé.

A SO proposem un canvi de paradigma
El nostre enfocament es basa en el paradigma sostenible en el sector de l’edificació. La consideració del tancament del cicle dels materials, com a condició necessària per a aconseguir sostenibilitat, és el seu referent d’actuació.

A Societat Orgànica treballem en l’àmbit de l’edificació i la sostenibilitat en activitats d’investigació, consultoria i comunicació, desenvolupament eines de treball pròpies i generant informació sobre fluxos materials que ens permetin reflexionar i avançar cap a nous models sostenibles.

Compromesos amb la sostenibilitat en l’edificació
L’any 1998 els membres de Societat Orgànica vam començar a treballar en l’àmbit de l’edificació i la sostenibilitat, des de diferents institucions.

L’any 2004 ens vam unir per a crear Societat Orgànica, una organització nascuda per a convertir-se en una referent independent en el rigor i el compromís amb la sostenibilitat en l’edificació. 
Des de Societat Orgànica aportem una metodologia pròpia en projectes d’assessoria, docència, comunicació, I+D+i i ambientalització, amb un enfocament basat en l’economia circular i l’anàlisi del cicle de vida

La nostra participació en diverses institucions d’investigació ens permet el desenvolupament d’eines de treball desenvolupades in-house i la disponibilitat d’un important benchmark de dades sobre fluxos materials propis, així com també una profunda reflexió global sobre la millora ambiental del sector.