equip

Societat Orgànica és una cooperativa de professionals amb experiència internacional que treballa en la millora ambiental de l’edificació. Amb un equip compost per experts de 5 països, tenim experiència des de 2004 en els camps d’assessoria, docència, comunicació, R + D + I i ambientalització en el sector de l’edificació.
team_image

Albert Sagrera

Arquitecte (1998), col·labora amb l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) des de 1995 fins a finals del 2003 en l’Àrea d’Investigació en el Medi Ambient i Construcció. Des de 2004 desenvolupa la seva activitat professional a Societat Orgànica, com a especialista en l’àmbit del tancaments dels cicles materials i de l’aigua i/o realitzant tasques d’ACV, balanços hídrics, etc.

Albert Sagrera - Soci Fundador
Especialista en Materials, Residus i Aigua.

team_image

Fabián Lopez

Doctor Arquitecte, UPC (2006), Màster en edificació, UPC (1995), Arquitecte, Universidad de los Andes (1991) La Salle Ramon Llull (2017). Docent a la Facultat d’Arquitectura de la U. Los Andes i Director de planta física (1996-1998). Soci fundador de Societat Orgànica (des de 2004), especialitzat en l’àmbit d’energia. Drsidad docent de cursos relacionats amb arquitectura i sostenibilitat.

Fabian López - Soci Fundador
Especialista en l'àmbit d'energia

team_image

Luca Volpi

Arquitecte, Universitat Tècnica de Darmstadt (2006), especialitzat en edificis eficients energèticament i materials sostenibles. Formació en Rehabilitació i Construcció Solar a Kempten (Centre d'Energia i Medi Ambient EZA). Ha treballat a Alemanya, realitzant projectes de rehabilitació energètica i conversió de parcs industrials, i certificacions energètiques. Es lector en conferències, màsters i postgraus.

Luca Volpi - Soci
Especialista en Energia.

team_image

Paula Serra

Arquitecta (2001), experiència en l'àmbit públic i privat a Portugal. Màster en Sostenibilitat i Disseny Passiu, tesi: Característiques Bioclimàtiques de l’Arquitectura Popular, UPC (2007). Màster en Instal·lacions i Eficiència Energètica, UPC (2008). Integrant de Societat Orgànica des de 2010, desenvolupa, tasques de assessorament, simulació, certificació i formació en l’àmbit d'energia.

Paula Serra - Sòcia
Especialista en energia

team_image

Gerardo Wadel

Arquitecte (UNLP, 1989), especialista (UBA, 1994) i doctor (UPC, 2009). Professor i investigador a les universitats La Salle - Ramon Llull i Tecnológica Nacional (AR). Ha estat Responsable de Formació i és Avaluador Acreditat de la certificació VERDE de Green Building Council España. S'especialitza en análisi de cicle de vida d'edificis, materials i tecnologia de construcció.

Gerardo Wadel - Soci Fundador
Especialista en ASV, materials i tecnologies

team_image

Matías Orrego

Arquitecte, U. de Valparaíso (2005), Màster oficial en Instal·lacions i eficiència energètica, UPC (2010), Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura, Escola Sert (2013). Col·labora en coordinació de projectes d'arquitectura en l'àrea educacional i d'edificis terciaris. Col·labora en projectes arquitectònics de rehabilitació urbana i d'habitatges. Des de 2014 treballa a Societat Orgànica.

Matías Orrego
Arquitecte

team_image

Paula Castaño

Arquitecta Tècnica (1997), col·labora en projectes i control d’obra en els àmbits privat i públic com a tècnica del Departament de Manteniment a l’Ajuntament de Barcelona (2005-2008), redacta i coordina projectes i fa seguiment d’obra pública. Des de 2008, col·labora amb Societat Orgànica, en tasques de certificació, simulació i càlcul de l’impacte ambiental dels materials.

Paula Castaño
Arquitecta tècnica

team_image

Martí Riera

MA Arquitecte, ETSAV (2016). Especialització en energia i ús sostenible dels recursos en l’edificació. Ha participat en la redacció d’informes per detectar i combatre situacions de vulnerabilitat energètica a l’habitatge. Col·labora amb Societat Orgànica en el desenvolupament d’estratègies bioclimàtiques i d’eficiència energètica en projectes de rehabilitació i d'obra nova.

Martí Riera
MA Arquitecte

team_image

Anna Agramunt

Fotògrafa, EADT (2011), Diplomada en Turisme i Oci, URV-UOC (2012) i Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, UB (2014), Tesi sobre la Revalorització del Patrimoni Fotogràfic Analògic. Ha treballat com a fotògrafa i gestora cultural a El Centre de la Imatge de Reus, La Filmoteca de Catalunya i Cases Singulars. Actualment, realitza tasques administratives, de fotografia i disseny a Societat Orgànica.

Anna Agramunt
Fotògrafa i gestora cultural

team_image

Mar Mulero

Arquitecta Tècnica, UPC (2006). Màster en Tecnologies de càlcul, execució i control a la edificació, UPC (1998), Màster en Management de la construcció, La Salle-URL (2004). LEED Green Associate, USGBC (2012). Postgrau en Gestió energètica dels edificis, COAC (2016). Funda l’empresa Green-Competence on aplica la gestió energètica i ambiental a les obres de construcció sota criteris altament respectuosos amb el medi ambient.

Mar Mulero

team_image

Laura Reus

Arquitecta, U. Alacant-UPC (2014). Màster en Sostenibilitat, Disseny Passiu i Software de simulació, UPC (2015). Especialització en Gestió de Projectes de Bioconstrucció (2016). Ha col·laborat realitzant habitatge i obra en estudis d’Alacant i simulacions energètiques per a Ecoactiva. Actualment, col·labora amb Societat Orgànica en simulacions/certificacions energètiques en l’àmbit del cicle de vida dels materials i aigua.

Laura Reus
Arquitecta

team_image

Lluís Torrent

Llicenciat en Ciències Ambientals (2003), màster en Intervenció Ambiental i màster en Relacions Internacionals. Té més de 14 anys d'experiència com a consultor ambiental i de canvi climàtic per al sector públic i privat, amb projectes implementats a 13 països. Des de 2017, integrant de l'equip de Societat Orgànica; desenvolupa tasques de gerència, desenvolupament de negoci i comunicació.

Lluís Torrent
Ambientòleg

team_image

Aurora Moyano

Arquitecta, ETSAB (2001) i Postgraus en Gestió Energètica d’Edificis i en Sostenibilitat i Arquitectura Escola, Sert (2014-2015). Inicia la seva activitat professional col·laborant en despatxos d’arquitectura i enginyeria, on s’especialitza en l’àmbit de les instal·lacions dels edificis i eficiència energètica. Des de 2016 forma part de l’equip de Societat Orgànica, realitzant tasques en l’àmbit d’energia.

Aurora Moyano
Arquitecta

team_image

Eva Panyella

Arquitecta tècnica, UPC (2000), Màster en certificació energètica i avaluació de la qualitat ambiental dels edificis, CAATEEB (2014). Avaluadora Acreditada de l’eina d’Avaluació Ambiental dels edificis “VERDE” por GBCe. Des de 2015, col·laboradora a Societat Orgànica en l’àrea de simulació energètica dels edificis.

Eva Panyella
Arquitecta Tècnica

Estratègies per a una edificació sostenible i viable

El sistema tècnic del model productiu dominant
El sistema tècnic del model prodcutiu dominant es basa en el bombeig constant i accelerat dels recursos materials, ocasionant la disminució creixent del capital natural disponible i creant un fluxe de residus que deteriora els sistemes naturals cada vegada més.
El compromís social de la sostenibilitat demanda l’ús orgànic dels recursos, reciclant-los completament a través de la Biosfera o mitjançant el sistema tècnic, és a dir: tancant el cicle dels materials.
La demanda de sostenibilitat en l’edificació
necessita de noves pràctiques en el sector, tècnica i econòmicament viables. La metodologia per a això inclou:

  • una fase d’anàlisi de la situació;
  • la determinació d’objectius ambientals; i
  • la proposta d’accions concretes.

Cal definir les millors actuacions viables per modificar una realitat existent, o per a desenvolupar nous projectes cap a una direcció sostenibilista.
Aquest enfocament és heretat de les metodologies desenvolupades en els camps d’anàlisi ambiental i en la definició d’objectius de les Agendes 21, així com de la tradició propositiva pròpia del projecte arquitectònic.
La nostra experiència ens ofereix la capacitat de treballar sobre els edificis i la seva habitabilitat, amb la necessària aproximació cap a altres camps de coneixement (biologia, geologia, enginyeria, urbanisme, etc.) en funció de la realitat sobre la qual s’intervé.
a SO proposem un canvi de paradigma
el nostre enfocament es basa en el paradigma sostenible en el sector de l’edificació. La consideració del tancament del cicle dels materials, com a condició necessària per assolir la sostenibilitat, és el seu referent de l’actuació.
A Societat Orgànica treballem en l’àmbit de l’edificació i la sostenibilitat en activitats d’investigació, consultoria i comunicació, desenvolupant eines de treball pròpies i generant informació sobre fluxos materials que permeten reflexionar i avançar cap a nous models sostenibles.
Compromesos amb la sostenibilitat en l’edificació
El 1998 els membres de Societat Orgànica començàvem a treballar en l’àmbit de l’edificació i la sostenibilitat, des de diferents institucions.
L’any 2004, ens vam unir per crear Societat Orgànica, una organització nascuda per esdevenir un referent independent en el rigor i el compromís amb la sostenibilitat en l’edificació.
Des de Societat Orgànica aportem una metodologia pròpia en projectes d‘assessoria, docència, comunicació, R+D+I i ambientalització, amb un enfocament basat en l’economia circular i l‘anàlisi de cicle de vida.
La nostra participació en diverses institucions de recerca ens permet desenvolupar eines de treball desenvolupades in-house i disposar d’un important benchmark de dades sobre fluxos materials propis, així com generar una profunda reflexió global sobre la millora ambiental del sector.