Redacció de criteris ambientals per als plecs en projectes d’obra nova

Barcelona

 

Promotor: Consorci d’Educació de Barcelona

Client: Consorci d’Educació de Barcelona

Any projecte: 2019

 

Drets d’imatge: Consorci d’Educació de Barcelona