Publicació sobre el canvi ambiental que necessita el sector de l’edificació a Espanya

Descripció

Publicació dirigida a tots els actors del sector de l’edificació, que proposa, amb arguments, estratègies i instruments, la necessària reconversió que s’ha de donar en el sector de l’edificació a Espanya per fer front al repte de la sostenibilitat, en els horitzons de 2020 i 2050.

 

Dades generals

Universitat Politècnica de Catalunya, per encàrrec de Green Building Council España / Patrocinadors: Caja Madrid / Presentació pública: Realitzada el 2010 al congrés SB10mad, Madrid / Desenvolupada en col·laboració amb Albert Cuchí (UPC) i Paula Rivas (GBCe) / Format de publicació: llibre de 252 pàgines de 21 x 29,7 cm enquadernat en rústica / Estat de la feina: finalitzada i publicada.

 

Feina realitzada

En col·laboració, estratègia de comunicació, investigació temàtica, redacció de part dels continguts, realització d’esborranys de gràfics i taules, selecció i provisió d’imatges, assistència a la maquetació i edició.

 

Continguts

El capítol 1 descriu el context en què s’elabora aquest informe, que forma part d’una sèrie que inclou tots els sectors d’alt impacte ambiental de l’economia espanyola com l’energia, les ciutats, el transport, etc. El capítol 2 presenta les entitats que editen el llibre: la Fundación General de la U. Complutense de Madrid, Green Building Council España i la Asociación Arquitectura y Sostenibilidad (CSCAE). El capítol 3 ofereix el resum executiu del treball, en castellà i anglès. El capítol 4 presenta l’informe en tota la seva extensió: introducció, caracterització del sector de l’edificació, impactes del sector, priorització d’impactes, catalitzadors del canvi i criteris per a un pla d’acció. El capítol 5 ofereix l’opinió de sis experts representatius de l’administració pública, el col·lectiu d’arquitectes, els col·legis professionals, els especialistes en ecologia, els constructors i els promotors. S’inclou també un annex d’estadística ambiental comentada.

Category

Publicaciones