Nou Arxiu de Barcelona

Can Batlló, Barcelona

 

Aquesta rehabilitació té com a major repte l’adaptació d’un edifici industrial a diferents usos: oficines, emmagatzematge de documents, laboratoris, espais d’ús públic, etc. Aquesta adaptació es realitza amb la mínima intervenció possible i complint amb estàndards ambientals molt més elevats que els requerits per la llei.

 

El treball de SO es va centrar en un estudi ambiental complet – les principals estratègies energètiques d’aquest projecte van ser l’adaptació del programa a l’orientació solar de l’edifici, la jerarquització del confort, aprofitament controlat de la radiació solar incident i de la ventilació natural, a través de patis, galeries perimetrals o mur parietodinámic. Els dipòsits de documentació funcionen de manera passiva la gran part del temps, a causa de la solució box-in-box, l’alt aïllament i inèrcia que evita canvis de temperatura i humitat sobtats. Els càlculs d’energia van revelar necessitats de potència molt més baixos en comparació amb els càlculs preliminars, la qual cosa tindrà un impacte en el dimensionament dels equips d’aire condicionat. Estudi detallat de l’impacte de diferents sistemes constructius per a nous elements de construcció i estudis de viabilitat per a l’ús de material de demolició. Anàlisi del cicle de l’aigua, cerca de solucions més eficients a escala de illa, interacció amb el municipi i altres entitats locals per a un ús racional de l’aigua, reduint la inversió.

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona

Arquitectes / Clients: Opteam + Mendoza Partida + Ramon Valls

Any projecte: 2018 (en desenvolupament)

Pressupost (PEM): 32.533.866,00 €

Superfície: 25.700,00 m²

Certificació energètica: A

 

Drets d’imatge: Mendoza Partida