La qualitat ambiental als edificis: metodologia per a la millora ambiental de l’edificació

Publicació sobre metodologia de treball per a la disminució de l’impacte ambiental dels edificis dirigida a tots els agents del sector de l’edificació que tenen incidència directa en ell. (Administració, promotors, projectistes, constructors, gestors d’edificis i empreses d’enderroc), que engloben les diferents fases del cicle de vida dels edificis (legislació, promoció, projecte, construcció, ús i enderroc).

El capítol 1 està dedicat a definir les demandes de la sostenibilitat en l’edificació i els rols que els agents del sector poden desenvolupar en la millora ambiental. Els capítol 2 a 6 estan dedicats a explicar el que es pot fer en les diferents fases del cicle de vida dels edificis (promoció, projecte, construcció, ús i enderroc) per a reduir els seus impactes ambientals. El capítol 7 presenta tres casos (projecte, construcció y ús) de bones pràctiques. El capítol 8 ofereix més de 70 eines, la majoria d’elles gratuïtes, d’ajuda. Organitzades segons les fases del cicle de vida i l’agent al que van dirigides

 

Clients: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Patrocinadors: Unió Europea a través del Projecte Sara.

Format de publicació: llibre d’unes 200 pàgines de 17×24 cm enquadernat en rústica.

Disseny i maquetació: Liliana Bollini y Ethel Baraona

 

Drets d’imatge: Publicación – Generalitat de Catalunya