Eina per al diagnòstic i propostes de millora en l’energia i l’aigua dels habitatges

Descripció

Eina informàtica per a usuaris d’habitatge, destinada a l’avaluació i determinació d’opcions de millora en consum d’energia i d’aigua, accessible mitjançant Internet. Treballa tant a partir de dades de factures com d’una simulació aproximada basada en dades de l’habitatge, aportades per l’usuari.

 

Dades generals

Client: Gas Natural Fenosa / Coordinació i supervisió de tècnics de l’àrea de Serveis Domèstics de la companyia / Àmbit d’aplicació: tot Espanya  / Versió per a web: Capgemini / Estat de la feina: finalitzada i accessible des d’Internet (direcció web al peu de pàgina).

 

Feina realitzada

Creació de la idea, del concepte de funcionament i de l’aplicació informàtica d’una eina que, mitjançant una entrada de dades ràpida (no s’havia de superar els 10 minuts) i una interpretació de resultats senzilla (ho havien de poder entendre persones sense experiència en el tema), permet a l’usuari de l’habitatge obtenir un diagnòstic del seu propi cas comparat amb una situació estàndard o de referència. Aquest anàlisi sobre els consums d’energia i aigua de l’habitatge havia d’aportar també informació pràctica sobre com reduir-los mitjançant tres nivells d’intensitat d’intervenció de l’usuari: canvis en les seves pautes d’ús, modificació lleugera de les instal·lacions i reformes dels sistemes constructius, de climatització, il·luminació, sanitaris, etc. El projecte va incloure la investigació sobre les dades estadístiques utilitzades per l’eina tant per determinar els consums d’energia i aigua del model de referència com per estimar els de l’habitatge a analitzar, així com la seva interpretació per realitzar una avaluació comparada i la redacció dels consells de millora que s’ofereixen juntament amb el diagnòstic.

 

Resultats

L’eina ofereix, de forma ràpida i senzilla, una avaluació aproximada de l’eficiència amb què en cada habitatge es consumeixen els principals recursos (energia i aigua). Pot ser utilitzada per qualsevol persona des d’Internet i, a més de la informació que apareix en les successives pantalles, realitza de forma automàtica un diagnòstic comparat i llista unes accions de millora que l’usuari rep al seu correu electrònic en forma de document pdf.