Escola Arimunani a Mallorca

Marratxi, Mallorca

 

Es tracta d’un edifici de nova construcció per a donar lloc a l’escola Arimunani de Mallorca, una escola que valora l’entorn natural, ambient familiar i integren en els continguts acadèmics capacitats com la confiança, la seguretat, la gestió emocional, l’autonomia, la creativitat, etc.

 

La sensibilitat cap a temes ambientals venia per tant des del promotor i del propi, SO ha col·laborat per a la millora del comportament energètic de l’edifici.

 

L’estructura tipològica de sala-galeria en U amb pati obert central, permet una relació molt pròxima amb l’exterior, facilitant la ventilació natural. La galeria practicable ofereix el millor comportament tèrmic a l’hivern, reduint el factor de forma i les pèrdues tèrmiques i a l’estiu permet major dissipació de calor i ventilació per mitjans manuals. Les proteccions solars van ser estudiades amb rigor de forma a què la seva eficàcia no comprometés la llum natural a l’interior de l’edifici. La vegetació també juga un paper important en el refredament de l’aire, contrarestant l’efecte d’illa de calor.

 

Promotor: Escola Arimunani

Arquitecte: Francisco Cifuentes (Aulets)

Any projecte: 2019 (en desenvolupament)

Superfície: 1.134,29 m²

 

Drets d’imatge: Aulets