Edifici de l’antiga Bòbila de la Teixonera

Horta-Guinardó, Barcelona

 

Promotor: Barcelona d’Infraestructures Minicipals (BIM/SA)

Client: H arquitectes

Año proyecto: 2019-2020 (en desenvolupament)

Supeficie:1.479,10 m²

 

Drets d’imatge: H arquitectes