La Xarxaire, edifici de 20 habitatges cooperatius de protecció oficial a Barceloneta

Barceloneta, Barcelona

 

Edifici de nova construcció per a habitatge cooperatiu al centre de Barcelona. Estructura mixta metàl·lica i de fusta amb forjats i murs de CLT. Aïllament amb suro i tancaments interiors amb panells de cartó guix reciclat.

 

SO ha col·laborat fent l’assessoria i certificació energètica. L’estudi ha incidit en l’anàlisi del paper de la inèrcia a la demanda, ja que es tracta d’un edifici de construcció lleugera. Estudis de gruixos d’aïllament, qualitat dels envidraments, estanquitat a l’aire de les fusteries i proteccions solars. L’edifici compta amb un sistema de calefacció centralitzat amb suport solar tèrmic. No hi ha sistemes de refrigeració actius, s’han promogut la ventilació natural per finestres i refrescament per ventiladors de sostre.

 

L’edifici es troba en fase de construcció i ha obtingut lletra A de qualificació energètica.

 

Promotor: Ajuntament de Barcelona

Client: Lis Figueras i Toni Vidal arquitectes i La Xarxaire cooperativa

Any projecte: 2018

Pressupost (PEM): 632.400,00 €

Superfície: 744,00 m²

 

Drets d’imatge: Lis Figueras i Toni Vidal