Edifici de 19 habitatges a Palma

Palma, Mallorca

 

Es tracta d’un edifici de nova planta, situat en el centre urbà de Palma. Societat Orgànica ha treballat en l’assessoria i certificació energètica.

 

És un edifici de 5 plantes, amb configuració en L i les seves façanes principals orientades a nord-oest i sud-oest. Els baixos són espais comercials i conté 19 habitatges en les plantes superiors. S’ha apostat per estructura en fusta, aïllaments de baix impacte com el suro i cartó guix reciclat.

 

L’anàlisi s’ha centrat en la reducció de la demanda, identificant oportunitats de millora en diferents paràmetres, com l’aïllament, el tipus de finestres la inèrcia tèrmica i la ventilació. Els resultats i millores aplicades han permès que en l’habitatge més favorable i en la menys favorable s’aconseguís estar en confort un 90% i un 60% del temps, respectivament, durant l’estació d’hivern. A l’estiu els habitatges es comportaven de forma més homogènia, sent de 74% el temps de confort sense sistemes.

 

Promotor: GAIA LIVING / BIC MALLORCA

Client: Francisco Cifuentes – Aulets

Any projecte: 2019

Superfície: 3.750,00 m²

 

Derts d’imatge: Francisco Cifuentes – Aulets