Curs d’avaluació i certificació d’edificis

Descripció

Postgrau La qualitat ambiental en els edificis: Metodologies i eines d’actuació. Curs de formació professional de postgrau sobre avaluació i certificació de la qualitat ambiental d’edificis a construir i a rehabilitar, dirigit a professionals i tècnics de l’edificació.

 

Dades generals

CAATEEB / Realització: Se n’han dut a terme tres edicions, entre 2010 i 2012 / Format del curs: 32 sessions presencials de 3 hores cadascuna, 96 hores de formació en total. La majoria de les sessions es realitzen a l’aula, tot i que algunes corresponen a visita d’obres i/o edificis en funcionament / Participants: grups d’entre 10 i 40 alumnes / Estat de la feina: finalitzada, tot i que se’n preveuen noves edicions en el futur.

 

Feina realitzada

Creació de la idea, direcció del curs, investigació i actualització de continguts, realització d’algunes presentacions per a classes, elaboració de la bibliografia, docència davant d’alumnes, coordinació de la temàtica i participació dels diferents docents, visita a obres destacades i atenció de consultes dels alumnes.

 

Continguts

El curs es divideix en quatre blocs: 1. Introducció (sostenibilitat i arquitectura, anàlisi de cicle de vida en l’edificació), de dues sessions. 2. Eines i procediments (eines d’anàlisi i certificació global, estàndards i certificació i qualificació energètica d’edificis, entre ells LEED, BREEAM, Verde, IHOBE, GaBi, Simapro, Minergie, PassivHaus, LIDER, CALENER VyP i GT, etc.), de tretze sessions. 3. Conceptes i estratègies per als principals vectors ambientals (urbanisme, energia, aigua, materials, residus i biohabitabilitat), d’onze sessions. 4. Casos d’estudi (exemples pràctics basats en els principals sistemes d’avaluació i certificació analitzats), de sis sessions. En tots els blocs els continguts s’organitzen des de la visió del cicle de vida dels edificis, tenint en compte els vectors ambientals mencionats i centrant l’enfocament en l’aplicació dels conceptes teòrics adquirits en la pràctica professional de projecte i direcció d’obra de construcció i rehabilitació.