Exigències ambientals, de disseny i verificació per a l’àrea Pla de Baix de Domeny a Girona

Descripció

Assessorament ambiental per a la determinació d’exigències ambientals i documents de disseny i verificació de compliment normatiu per a l’àrea de Pla de Baix de Domeny a Girona.

 

Feina realitzada

Assessorament tècnic ambiental, en col·laboració amb el Grup d’Arquitectura i Tecnologia del Departament de Construccions Arquitectòniques 1 de la Universitat Politècnica de Catalunya, per a la definició i metodologia de verificació de criteris de disminució de l’impacte ambiental de consum d‘energia, d’aigua i de materials, així com de generació de residus sòlids i d’emissions de CO2 en els edificis a construir en una àrea nova de la ciutat de Girona. La feina va incloure la interacció amb els tècnics de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona per a l’adequació i revisió de tota la documentació elaborada, en part pendent encara d’aprovació.

 

Resultats ambientals

A més de l’adequació de les normes urbanístiques de Pla de Baix de Domeny als criteris ambientals d’edificació que l’Ajuntament de Girona va decidir impulsar (preservació d’àrees verdes, aprofitament de la radiació solar, reducció del consum d’energia i aigua en els edificis, reducció de generació de residus de construcció, etc.), es van desenvolupar documents tècnics específics que estableixen els criteris de disseny i els mecanismes de verificació de diversos temes, entre ells: models funcionals de galeries vidriades per a l’obtenció de rendiment tèrmic; efecte de la ventilació en la dissipació de calor interna i l’estalvi d’energia en refrigeració; sistemes de gestió eficient de l’aigua i d’aprofitament de les aigües regenerades; gestió de residus per a la reducció de la generació i l’augment del reciclatge en obres de construcció.

 

Imatge: Google Maps