Criteris ambientals per a promocions d’habitatge públic a les Illes Balears

Descripció

En general, assessorament ambiental per a la determinació de criteris de major sostenibilitat per a projectes d’habitatge de promoció pública i, en particular, optimització ambiental d’un projecte d’un edifici plurifamiliar de promoció pública.

 

Dades generals

Client: Institut Balear de l’Habitatge, IBAVI / Emplaçament: els criteris ambientals generals són d’aplicació en l’àmbit balear, l’optimització ambiental de projecte se centra en un edifici a Vilafranca de Bonany (autors: A. Figueras, C. Rodríguez i A. Sastre) / Estat de la feina: informes finals en fase de redacció.

 

Feina realitzada

Assessorament tècnic ambiental dedicat a l’equip tècnic de l’IVABI per a la incorporació de criteris i recomanacions sobre reducció de consum d’energia, d’aigua i de materials, així com de disminució de generació de residus i emissions de CO2 en el cicle de vida dels edificis. Aquests criteris van ser determinats a partir de l’experiència en projectes d’arquitectura en l’àrea i també a partir de l’estudi i la determinació d’opcions de millora en el desenvolupament del projecte bàsic i executiu de l’edifici plurifamiliar de Vilafranca de Bonany, principalment en les fases de producció de materials, transport i ús de l’edifici.

 

Resultats

Tant en general com en l’edifici de Vilafranca, en demanda energètica es van determinar criteris de disseny sobre proteccions solars, fusteria, ventilació natural, aprofitament de cambres sanitàries i recuperació d’energia de l’aire de renovació. Respecte a l’augment de l’eficiència, es va realitzar un estudi tècnic i econòmic comparant instal·lacions convencionals respecte a biomassa, pous canadencs i recuperació d’energia. Quant a materials, es van determinar recomanacions sobre origen local, transport, productes biosfèrics i reciclats. Es va realitzar un estudi tècnic i econòmic comparant estructura i tancaments convencionals respecte als de fusta, així com també alternatives per als principals subsistemes constructius. En aigua es van analitzar i determinar recomanacions tècniques sobre mecanismes d’estalvi, sistemes d’aprofitament d’aigües de pluja i grises, incloent-hi la depuració natural.