Assessorament en la revisió del Codi de Construcció de Bogotá

Descripció

Assessorament a l’equip revisor de la Universitat de Los Andes de Bogotá per a la incorporació de criteris de sostenibilitat al Codi de Construcció de la ciutat.

 

Dades generals

Client: Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Los Andes, Bogotá, Colòmbia / Promotor: Alcaldia Major de Bogotá, D.C. / Emplaçament: Àrea metropolitana de Bogotá / Estat de la feina: normes urbanístiques amb exigències ambientals incorporades, documents de disseny i verificació redactats i pendents d’aprovació.

 

Feina realitzada

Assessoria ambiental, com a part del comitè de recolzament notable internacional, a l’equip revisor de la Universitat de Los Andes, per a l’avaluació de la pertinència tècnica de les normes constructives del codi de construcció de la ciutat de Bogotá D.C. (Acord 20 de 1995) i una proposta d’actualització que consideri la seva incidència a l’escenari de la construcció sostenible.

 

Resultats ambientals

L’assessorament forma part d’una primera fase en la qual es desenvolupen les següents tasques: a) anàlisi de l’estat de l’art, b) diagnòstic i c) definició del marc conceptual que servirà de referència per a les següents fases de la feina, en les quals es pretén incorporar els criteris i recomanacions específics relacionats amb cadascun dels vectors ambientals (energia, aigua, materials i residus).

 

Més informació

Per a conèixer l’estudi complet s’ha de contactat amb la Facultat d’Arquitectura de la Universitat de Los Andes, Bogotá, Colòmbia.

 

Font de la imatge

 

 

Category

Edificación, Rehabilitació, Terciario