Assessorament ambiental en el projecte de la Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona

Descripció

Assessorament ambiental en el projecte bàsic i executiu de la nova seu de la Biblioteca Pública de l’Estat a Barcelona, del Ministerio de Cultura de España.

 

Dades generals

Clients: UTE Nitidus & Bet-arq (projectistes) / Promotor: Ministerio de Cultura de España / Emplaçament: Avinguda del Marquès de l’Argentera, Passeig de la Circumval·lació, Barcelona / Superfície: 20.100 m2 / PEM aproximat: 27.500.000 euros / Estat de la feina: Projecte en execució.

 

Feina realitzada

Assessorament tècnic ambiental a l’equip projectista durant les fases de projecte, per a la màxima disminució possible dels impactes ambientals (energia, aigua i materials, així com generació de residus) al llarg del cicle de vida del futur edifici. L’assessorament es va basar en l’avaluació, anàlisi i determinació d’opcions de millora, mitjançant modelització del comportament de l’edifici en els diferents vectors ambientals, que, prèvia avaluació tècnica, normativa i econòmica, s’han anat incorporant al projecte. Per valorar les diferents estratègies des del punt de vista ambiental, es va definir un edifici de referència a comparar amb el de projecte, idèntic en la forma i que compleix amb les obligacions normatives mínimes vigents.

 

Resultats ambientals

En energia, gràcies a principis bioclimàtics (ventilació natural, inèrcia tèrmica, optimització de la pell) i a la reducció de las càrregues internes, l’estalvi en demanda energètica és d’un 40% en climatització, a més d’altres estalvis en il·luminació. Quant als sistemes actius de condicionament s’ha optat per equips de producció d’alta eficiència, sistemes de distribució ajustats a la demanda i mecanismes de regulació i control que permeten assolir una reducció d’emissions de CO2 del 50% respecte a un edifici de referència, cosa que permet obtenir una classe energètica B i aproximar-se de forma assumible a la classe A. Es preveu l’ús d’aigua de pluja i gris combinada amb la utilització de mecanismes sanitaris eficients, amb la consegüent reducció en el consum d’aigua potable. En materials, mitjançant la disminució del consum per unitat de servei i la substitució de productes convencionals per naturals i reciclats s’aconsegueix un estalvi d’un 55% en emissions de CO2. En residus s’han determinat els criteris tècnics per a la separació selectiva i el reciclatge.