L’any 2050 s’aconseguirà el nivell màxim d’eficiència energètica dels edificis

El passat mes d’abril es va celebrar una sessió plenària a la Unió Europea, on es va acordar que l’any 2050 serà la límit per aconseguir el nivell màxim d’eficiència energètica dels edificis a Europa. Aquest proposta es basa en la renovació dels habitatges a llarg termini, de cara a reduir les emissions associades entre un 80% i un 85 % en comparació amb els nivells aconseguits l’any 1990.

L’acord es va realitzar entre el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. Un cop aprovat pel Consell, la directiva revisada sobre eficiència energètica dels edificis serà publicada al Diari Oficial de la UE, que entrarà en vigor 20 dies després. A partir de llavors, els països membres disposaran de 20 meses per a realitzar les modificacions pertinents a la seva legislació.

 

Com es determinarà el compliment dels objectius?

 

L’objectiu d’aquest pla és que, per aconseguir que l’any 2050 es compleixin els resultats previstos, s’hauran d’incloure objectius intermedis a mig/curt termini en els anys previstos a la data límit establerta. A més, per assolir el nivell màxim d’eficiència energètica, també es crearan eines intel·ligents, com l’indicador d’intel·ligència que servirà per a mesurar la capacitat dels edificis de millorar el seu funcionament i la seva interacció amb el sistema en funció de les necessitats dels seus ocupants, proposta que es preveu que sigui desenvolupada a finals de 2019

 

Des de Societat Orgànica, com a cooperativa que treballa en la millor ambiental de l’edificació, considerem que aquesta es una passa important per l’establiment de normatives més estrictes i, amb això, avançar cap a una societat més sostenible i energèticament més eficient. Un exemple de la nostra feina en aquest línia és la col·laboració amb el Green Building Council en l’assessorament pel Ministeri de Foment sobre la actualització de la normativa de l’edificació espanyola, en les àrees de materials, aigua i Economia Circular.

 

Fotografia de portada: ENERPAT

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.