Albert Sagrera participa a la taula rodona de presentació de l’innovador projecte Life Reusing Posidonia

El proper dijous, 11 de gener a les 19 hores es projectarà el documental Life Reusing Posidonia a la seu del COAC de Barcelona. Albert Sagrera, soci fundador de Societat Orgànica, participarà com a ponent a la taula rodona que es realitzarà després de la projecció.

Life Reusing Posidonia és un projecte LIFE+ de construcció d’habitatge públic sostenible a Sant Ferran (Formentera), promogut per l’IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge) en col·laboració amb la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Societat Orgànica va participar en el projecte realitzant la component d’assessoria ambiental.

El projecte persegueix la construcció i monitorització d’un prototip consistent en 14 habitatges de Protecció pública a Formentera. Life Reusing Posidonia té com a objectiu demostrar la viabilitat de construir un edifici d’habitatges plurifamiliars reduint notablement la petjada ecològica associada al procés de construcció. Per això, entre altres solucions constructives, es fa ús de la Posidònia Oceànica seca com aïllament tèrmic i acústic. Amb el projecte es promou l’ús aquesta planta aquàtica, endèmica de la Mediterrània, promovent la seva utilització amb fins pràctics, sempre que es faci un ús adequat de la mateixa, recol·lectada en platges locals, augmentant a més el seu interès social i la presència en mitjans de comunicació.

Font de la imatge: http://reusingposidonia.com/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.