Què és un Blower door test? Us expliquem el cas de Can Peguera, Nou Barris

Tal i com vam publicar en notícies anteriors, actualment, estem realitzant la diagnosi metabòlica dels habitatges del barri de Can Peguera a Nou Barris, de cara a proposar accions de rehabilitació en el futur.

En aquesta diagnosi, hem realitzat, conjuntament amb l’empresa Airtest, un blower door test, prova que permet mesurar la quantitat d’infiltracions d’aire en un habitatge i que, a més, ens aporta informació rellevant sobre la qualitat constructiva dels habitatges. En el cas del barri de Can Peguera, estem duent a terme tests en tres habitatges representatius.

A partir dels resultats obtinguts en el treball de diagnosis es poden determinar, amb més grau de detall, l’estat dels habitatges i la pertinència d’algunes millores d’eficiència energètica a proposar.

 

 

 

Exemple de test sota pressió realitzat en un habitatge del barri de Can Peguera.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.